Saturday, June 11, 2011

ಜಾರಬಂಡಿ ಆಟ !!

ಜಾರ ಬಂಡಿ ಆಟ
ಜಾರಿ ಬೀಳೊ ಆಟ
ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ರಾಮಣ್ಣ
ಹಲ್ಲು ಮುರಿದು ಚೂರಾಗಿ
ಕಣ್ಣಲ್ ಬಂತು ನೀರು
ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು
ಅವನ ನಗಿಸಿ ನಕ್ಕರು
ಹ್ಹ ಹ್ಹ ಹ್ಹ ...
Pin It Now!

0 Comments :

Post a Comment