Tuesday, July 7, 2009

Amogh's Birthday Party!!!


How do you like my dress?
Trying to talk with the big kids..Here Birthday boy Amogh, take my chips ...Cake.With Shakti!!Cake cutting ! Hurry up mom...Yummmmmm
Pin It Now!

5 Comments :

ಪುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದಾಳೆ, ಆಗ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾಳೆ :) party dress sakkathagide. ಸೂಪರ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಿದೆ!!!

ಹೂಂ, ವಿದ್ಯಾ ಈಗ ನಮ್ಮ್ ಪುಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿವಾರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಮಿಚ್ಚಿದಕ್ಕೆ "ಥಾಂತೂಊ" ಹೇಳಿದ್ಲು:)

ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೆ,
"ಥಾಂತೂ" ಅಂತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿ!!

hey puTTi luks cuute in her dress :)

Post a Comment