Saturday, August 30, 2008

8th Month Birthday !!

Months are rolling by so fast. For Putti's 8th month birthday twin sisters Sahana Surabhi were here.
This time she sat in her high chair and cut her coconut cake She loved the new toy -Rocking Horse!
Pin It Now!

2 Comments :

ಪುಟ್ಟೀ ನನ್ನೂ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಪ್ಲೀಸ್...:D

ಪುಟ್ಟೀ ಹೀಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಇರಲಿ.

ಈ ಕುದ್ರೆಲಿ ಪುಟ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ್ ತರಹ ದೊಡ್ಡ್ ಮಕ್ಕ್ಳು ಅಲ್ಲ ಆಂಟೀ...

ನಿಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಿರಿಜಾ:)

Post a Comment